Spring naar inhoud

Voorwoord Dina Boonstra

De kracht van het Noorden

Voor mij staat 2021 in het teken van de kracht van het Noorden. Nú is het moment om Noord-Nederland, de TopDutch regio, op te stuwen in de vaart der volkeren. Dat lukt, als we het met zijn allen doen. De middelen liggen klaar, op allerlei verschillende planken. We moeten ze er alleen wel zelf van afhalen. En dat kan ook, als we maar de goede plannen en ideeën hebben én als we maar in actie komen. We zien zes sterkten voor Noord-Nederland: slimme maakindustrie, groene chemie, energietransitie, voedselproductie 2.0, gezond leven en watertechnologie. Deze sterkten komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. We hebben hierin een voortrekkersrol en een duidelijke visie op een Duurzamer, Gezonder en Slimmer Noord-Nederland. Met elkaar hebben we ook in 2021 prachtige resultaten behaald en gezamenlijk kijken we naar de toekomst.

Van overbruggen naar herstel
De coronapandemie speelde afgelopen jaar nog steeds een rol. Bedrijven konden dan ook bij ons terecht voor financiering vanuit de COL-regeling. Ondernemers die de eerste klap net hadden opgevangen, merkten nu de gevolgen van de ontstane supply chain problematiek. Andere bedrijven hebben, juist dankzij de pandemie, kansen gezien en gegrepen. Ondertussen verschoof de focus van overbruggen naar herstel. Er zijn Europese, nationale en regionale herstelfondsen beschikbaar gemaakt, waaruit een flink deel naar Noord-Nederland gaat. Met ons gegroeide fondsvermogen hebben we geïnvesteerd in verschillende innovatieve bedrijven, aan de ontwikkeling van de kansrijke ecosystemen in het Noorden gewerkt en bedrijven weten te overtuigen zich in deze ecosystemen te vestigen.

Groei en ontwikkeling
Voor de NOM als organisatie was er veel aandacht voor groei en ontwikkeling. Het meerjarenplan 2022-2026 kwam tot stand. Dit proces was niet zonder discussies, maar juist daardoor heeft iedereen de visie Duurzamer, Gezonder en Slimmer scherp op het netvlies. Onze strategie en visie sluiten aan bij de Regionale Investeringsstrategie (RIS3) voor Noord-Nederland. Ook is als referentie is het strategische kader gebruikt dat de aandeelhouders van de NOM hebben laten opstellen. Dit kader geeft een goede afbakening van de verwachtingen die de aandeelhouders hebben van de rol van de NOM in Noord-Nederland.

Een nieuwe koers brengt ook verandering met zich mee. We verwelkomden nieuwe NOMmers, jonge medewerkers konden intern doorgroeien, een aantal collega’s verliet de NOM, en steeds meer werken we als integrale sector-teams samen. Ook in het Management Team en in de Raad van Commissarissen (RvC) vond een wisseling van de wacht plaats. Geert Buiter, manager Investeren, verliet het MT en richt zich tot 1-5-2022 parttime op het management van de regionale fondsen. Sander Oosterhof, verantwoordelijk voor Internationaliseren en Ontwikkelen, nam per 1 januari 2022 afscheid van de NOM. Zowel Geert als Sander hebben gedurende vele jaren bijgedragen aan prachtige resultaten behaald voor Noord-Nederland. Daarvoor bedank ik hen dan ook ten zeerste. Sinds 1 januari 2022 staat er een groter en vernieuwd MT aan het roer met als nieuwe toevoeging de rol Teamleider Finance en Operations.

Verbinden een aansluiten
Verbinding is het sleutelwoord voor het realiseren van een duurzamer, gezonder en slimmer Noord-Nederland. Dat geldt ook voor ons. Steeds vaker bundelen we onze krachten met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) in Nederland, zoals tijdens de ontwikkeling en uitvoering van de COL-regeling en meer recent in onze betrokkenheid bij het Nationaal Groeifonds. Nu onderzoeken we gezamenlijk met het ministerie van EZK de mogelijkheid om landelijke programmamanagers aan te stellen. Hieruit blijkt het vertrouwen in de deskundigheid van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

De letterlijke verbinding met de rest van Nederland is eveneens belangrijk. Dat de Lelylijn is opgenomen in het nieuwe regeerakkoord kwam eind 2021 dan ook als prachtig nieuws. Betere bereikbaarheid van Noord-Nederland levert een belangrijk bijdrage aan het groeipotentieel in het Noorden, zeker als de Lelylijn ook verbonden wordt met het spoor in Duitsland. Dat is goed voor bedrijfsleven, voor de bevolkingskrimp in de regio, en voor de export. Op export gaan we als NOM vanaf 2022 harder inzetten. Naast het aantrekken van bedrijven naar onze regio, willen we ook ondernemers met internationale groeiplannen vooruit helpen.

Vooruitkijken
Het bijzondere van dit voorwoord is feitelijk dat je terugkijkt, terwijl je tegelijkertijd alweer in de startblokken staat, of reeds gestart bent met actieplannen. En dat is wat we doen, vandaag al en daarna. Ondernemers verder helpen. Groeien begint hier!

Dina Boonstra

Volgend hoofdstuk: 02 Over de NOM