Spring naar inhoud

Over de NOM

Wat we doen

Bij de NOM staan innovatieve ondernemers centraal. Wij staan niet vóór, maar náást de ondernemer. Dat doen we bijvoorbeeld door kansrijke ondernemingen te financieren, zodat ze verder of sneller kunnen groeien. Ook koppelen we ondernemers met een nieuw, innovatief idee aan partijen in ons netwerk die bij de verdere ontwikkeling kunnen helpen. Startups helpen we graag de weg naar investeerders te vinden. Tot slot doen we ons best om innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland naar Noord-Nederland te halen.

Creëren van ecosystemen voor innovatie

We ondersteunen graag nieuwe bedrijven en ideeën. Maar we zijn ook een aanjager van innovatie en ontwikkeling in het Noordelijke bedrijfsleven. In onze projecten vormen we de verbindende partner tussen ondernemers in ons netwerk en bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in Noord-Nederland. Het doel is om ecosystemen te vormen rondom belangrijke opgaves in het Noorden.

We focussen ons op groene chemie, smart industry en agrifood en health. Binnen die ecosystemen wordt bijvoorbeeld gewerkt aan innovaties rondom groene grondstoffen, energie en de eiwittransitie.

Onze rol is het ontwikkelen van nieuwe programma's en het netwerk daaromheen. We zorgen dat ook innovatieve MKB-ondernemingen in deze netwerken zitten. Zo kunnen we startups en scale-ups koppelen aan grote bedrijven waar hun innovatieve oplossingen ingezet en opgeschaald kan worden. Zodra een programma op eigen benen kan staan, richten wij onze aandacht op mogelijke vervolgstappen.

Startups begeleiden van idee naar financiering

In de ecosystemen en programma's ontstaan nieuwe startups. Met ons label Flinc ondersteunen we innovatieve startups met een financieringsvraag. Vaak zijn dit jonge startups die een innovatief en schaalbaar idee hebben dat zij verder willen ontwikkelen om klaar te zijn voor investering. We zijn de verbindende factor tussen innovatief ondernemerschap en financieringsmogelijkheden in Noord-Nederland.

Omdat het ophalen van financiering vaak een uitdaging vormt voor startups, willen wij kapitaal sneller en beter toegankelijk maken. Samen met de ondernemer werken we aan een ‘investor ready’ businessplan, om vervolgens een match te vinden met ons uitgebreide netwerk van financiers. Dit netwerk omvat het hele spectrum van financiers; van informele investeerders tot fondsen en banken en is gericht op financieringen vanaf € 50.000 euro tot circa € 1.000.000.

Investeren in innovatieve ondernemingen

Ondernemers die al volledig in de startblokken staan en bedrijven die door willen groeien kunnen terecht bij de NOM voor financiering. Ook ondernemers die hun bedrijf willen verkopen, of juist een bedrijf willen kopen, kunnen bij ons terecht.

We investeren risicodragend kapitaal in kansrijke MKB-ondernemingen in Noord-Nederland. Dat doen we met aandelenkapitaal, achtergestelde leningen, of een combinatie hiervan. Zo dragen we bij aan innovatie en groei en daarmee aan werkgelegenheid.

Onze investeringen variëren van € 50.000 tot maximaal € 5 miljoen per portfoliobedrijf. Vaak vindt de financiering plaats in samenwerking met andere partijen en heeft de NOM een actieve regierol om de ondernemer te verbinden met adviseurs, banken, private investeerders, participatiemaatschappijen en alternatieve financiers, zoals kredietunies en crowdfunding platforms.

Omdat investeren in nieuwe ontwikkelingen ook risico's met zich meebrengt, financieren we ook volwassen ondernemingen met groeiambities en in overname-trajecten en familiebedrijven in het bijzonder. Vaak zijn dat stabiele bedrijven die van generatie op generatie doorgegeven worden, werken vanuit een toekomstvisie en structureel goede financiële resultaten behalen. Met een balans tussen zulke rendementsinvesteringen en risicovolle investeringen in jonge bedrijven, zorgen we voor positieve financiële resultaten. En die opbrengsten kunnen weer ingezet worden voor nieuwe investeringen.

Wij hebben zowel eigen fondsen als fondsen van derden waar we het beheer voor uitvoeren. Fonds Support Noord (FSN) voert hier het operationele fondsmanagement voor uit en de NOM vult het investment management in. De eigen fondsen zijn het Aanjaagfonds en het Groei- en Overnamefonds. De fondsen in beheer zijn de provinciale fondsen MKB Fonds Drenthe, Investeringsfonds Groningen (IFG) en de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). Daarnaast beheren we het GROEIfonds en sinds 2021 het Netherlands Enabling Watertechnology (NEW) fonds.

Internationaliseren van Noord-Nederland

Buitenlandse bedrijven zijn goed voor Noord-Nederland. Goed voor de economie, werkgelegenheid, innovatie en andere facetten. Daarom doen we zo ons best om buitenlandse bedrijven te interesseren voor de regio. Dat begint met het onder de aandacht brengen van Nederland als potentieel vestigingsland. Dat is een behoorlijke uitdaging, omdat internationals geen goed beeld hebben van wat we te bieden hebben. Direct focussen op Noord-Nederland is dan een brug te ver. Daarom werken we vanuit het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in teams die zijn geclusterd rondom verschillende sectoren. Wij participeren in nationale acquisitieteams, zoals bijvoorbeeld Chemie, Agrifood, Lifesciences en ICT. 

Vanuit het label 'Invest in Holland' werken we samen met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen. We laten zien waarom Nederland een interessant land is voor internationale bedrijven. Als bedrijven interesse hebben, kijken we vervolgens in welke regio ze het best tot hun recht komen. Het uiteindelijke doel is bedrijven naar Nederland halen.

Maar wanneer een bedrijf haar ogen richt op Noord-Nederland, dan weten wij precies waar de beste bedrijfslocaties zijn, welke vergunningen een ondernemer moet hebben en wie de beste energieleveranciers zijn. Daarnaast hebben we een groot netwerk. 

In onze strategie en het daaruitvolgende meerjarenplan is gekozen voor een focus op een paar grote innovatieclusters. Ook met onze acquisitieactiviteiten richten we ons daarom op groene chemie, smart industry en agrifood en health.

Volgend hoofdstuk: De wereld om ons heen