Spring naar inhoud

Jaaroverzicht

Het jaar in vogelvlucht

Januari

Beer-o-meter garandeert continue kwaliteit bier

SG Papertronics heeft zo veel potentie met de Beer-o-meter dat de NOM en de RUG Houdstermaatschappij bereid zijn te investeren in het bedrijf. Ze doen dat met vroege-fase-geld, een vorm van investeren op een moment dat de eerste inkomensstromen voor SG Papertronics nog niet vast staan. Een investering in zo’n vroeg stadium geeft SG Papertronics de mogelijkheid om de Beer-o-meter door te ontwikkelen tot een maximale potentie.

Lees meer

Februari

Hub, hub, hub! Doe mee met de Smart Industry Hub Noord-Nederland

Na een aantal succesvolle Smart Factory Fieldlabs hebben noordelijke organisaties de handen ineen geslagen om samen met de industrie in onze regio de volgende stap te zetten. We gaan beginnen met de Smart Industry Hub Noord-Nederland! De Smart Industry Hub Noord-Nederland is er voor álle noordelijke bedrijven in de maakindustrie en de procesindustrie. Dus grote en kleine bedrijven, koplopers, maar ook bedrijven die nog moeten beginnen met digitalisering en Smart Industry.

Lees meer

Maart

Pak het moment, pak het nu!

In maart deelden we dit opinieartikel met de noordelijke dagbladen: ons landsdeel staat echt niet achteraan in de rij bij het uitdelen van herstelfondsen van Europese, nationale en regionale aard. Maar: de overheidsmiddelen komen alleen beschikbaar als we zelf ook bereid zijn substantieel te investeren. De NOM kan daar bij ondersteunen. We helpen noordelijke bedrijven graag op weg, zeker innovatieve mkb-ondernemingen die zich bewegen binnen één van de hierboven beschreven, kansrijke thema’s. 

Lees meer

April

Polyganics geeft ruimte aan groei

NOM-portfoliobedrijf Polyganics BV, een medisch technologiebedrijf dat op basis van een gepatenteerde polymeertechnologie biologisch afbreekbare medische toepassingen ontwikkelt, produceert en commercialiseert, neemt haar intrek in een geheel nieuwe faciliteit op de Zernike Campus in Groningen. Het nieuwe gebouw geeft ruimte aan state-of the-art onderzoekslaboratoria, kantoren en aan uitgebreide productie- en verpakkingsfaciliteiten.

Lees meer

Mei

SHINE Medical komt naar Veendam

SHINE maakt medische isotopen, basisstoffen die nodig zijn in onderzoek naar onder andere kanker en de behandeling ervan. Door een revolutionaire techniek maakt SHINE isotopen waardoor geen kernreactor meer nodig is. Het productieproces verloopt hierdoor veiliger, schoner en betrouwbaarder. Veendam kwam als beste uit de bus nadat meer dan 50 mogelijke vestigingslocaties in verschillende Europese landen werden bekeken. De komst van SHINE levert directe werkgelegenheid op voor circa 200 mensen.

Lees meer

Juni

Noord-Nederland wordt circulaire kunststoffencluster van Europa

Juist in de drie noordelijke provincies zijn alle bedrijven en kennisinstellingen aanwezig om een circulaire plastic-keten te maken. Het project Het Schone Noorden begon met een initiatief van de provincie Friesland maar groeide al snel uit naar heel Noord-Nederland en is inmiddels integraal onderdeel van Chemport Europe

Lees meer

Juli

Laatste kavel verkocht aan Google

Dat Google kiest voor Noord-Nederland in een internationaal speelveld van mogelijke locaties geeft aan dat zij de kracht en mogelijkheden in Noord-Nederland inzien en benutten. Een dergelijke beslissing laat zien dat de TopDutch regio volop kansen biedt.

Lees meer

Augustus

Voedselwaarde is bouwen aan een gezonde business

Samen met de andere ROM's organiseren wij het landelijke Business Innovation Program Food. De noodzaak van het verwaarden van groene reststromen wordt steeds meer ingezien. Er zijn ideeën genoeg, alleen blijkt het vinden van een verdienmodel dé grote uitdaging. De samenleving kijkt verwachtingsvol naar ondernemers, maar een circulaire economie draait alleen als het alle partijen iets oplevert. De kern van het Business Innovation Program Food is daarom het winstgevend maken van initiatieven rondom voedselwaarde. Ondernemers worden geholpen hun businesscase succesvol uit te bouwen. 

Lees meer

September

Indiveo wint de Flinc Pitch Camp

In september organiseerden we de Flinc Pitch Camp. Het evenement van Noord-Nederland waar innovatieve ondernemers er ervaren investeerders met elkaar in contact worden gebracht. De pitch camp geeft een podium voor innovatieve ondernemers. Wat heb je nodig als onderneming? Wat voor soort investeerder zoek je? Wie past er dan bij je? Na de pitches werden kritische vragen gesteld en ging Indiveo er met de prijs vandoor. 

Lees meer

Oktober

NOM wordt aandeelhouder van Get There

De IT-Dienstverlener Get There uit Leek begint aan een prachtig nieuw hoofdstuk in haar bestaan. Na 22 jaar aan de ontwikkeling van Get There te hebben gewerkt, dragen de drie oprichters van Get There, de leiding en het aandeelhouderschap over aan een jongere generatie die uit eigen gelederen komt. Ook de NOM treedt toe als aandeelhouder.

Lees meer

November

NOM werkt samen in Fascinating

We richten ons op de wereldwijde transities duurzamer, gezonder en slimmer. Heel logisch dus dat wij partner zijn in Fascinating. Startups en scale-ups die hier een rol in kunnen spelen verbinden we aan het project. Ook zorgen we voor aansluiting op projecten en programma’s buiten het Noorden. Ook binnen het landelijke ROM-netwerk speelt er veel om samen mee op te trekken en proberen we de juiste verbindingen te leggen. Daarvoor voeren we uitgebreide gesprekken met de programmaleiders in Fascinating en met bedrijven en organisaties die het programma zouden kunnen versterken.

Lees meer

December

50 miljoen euro voor internationale ambities van startups en innovatief mkb

Om het verdienvermogen van het Nederlandse innovatieve bedrijfsleven in het buitenland te vergroten, bundelen Invest International en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen hun krachten. Invest International stelt tot 50 miljoen euro beschikbaar en maakt zo co-financiering met de ROM’s mogelijk.

Lees meer

Uitgelicht

300 miljoen hield innovatieve bedrijfsleven overeind

Het bleek een noodzakelijk instrument om het innovatieve bedrijfsleven in de coronacrisis voor Nederland te behouden: in 6 weken tijd tuigden de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), samen met Techleap.nl en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een structuur op om de Corona-OverbruggingsLening (COL) voor innovatieve startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers uit te voeren. De ROM’s hebben 2.276 leningaanvragen beoordeeld met een totaal aangevraagd vermogen van € 840 miljoen. Daarvan werden 974 aanvragen goedgekeurd ter waarde van bijna € 300 mln. Inclusief de cofinanciering door bestaande aandeelhouders en derden werd er in totaal € 331 miljoen in het innovatieve bedrijfsleven geïnvesteerd. We kijken met trots terug op de uitvoering van de COL. In korte tijd hebben we door corona getroffen ondernemingen kunnen ondersteunen met een noodzakelijke financiering. De COL liep van april 2020 tot tot mei 2021. 

NOM-bloggers

We delen graag onze kennis. Onder andere door het schrijven van blogs over diverse onderwerpen. Ook persoonlijke blogs, geschreven door Nommers vanuit hun eigen expertise en ervaring. Blogs waar ondernemers wat aan hebben. En soms ook gewoon een mening of visie over een bepaald onderwerp. Het best gelezen blog van 2021 werd geschreven door Klaas Kooistra: Meer focus op talentdynamiek bij management. Dit blog werd gepubliceerd op 28 oktober 2021. 

Thought Leadership

Om gezien te worden als leidende organisatie op het gebied van innovatie en economische versterking in Noord-Nederland zetten we in op kennisdeling (thought leadership). We doen dit o.a. door het delen van kennisblogs en verhalen van ondernemers die hun lessons learned delen. Daarnaast door als Nommer zitting te hebben in jury's of door expertise te delen op verzoek van samenwerkingspartners. Tevens organiseren we webinars en podcasts (NOM Talks) gericht op kennisdeling. 

In 2021 zijn via de website en de social media kanalen van de NOM
19 kennisblogs  (1.902 paginaweergaves), 13 ondernemersverhalen (4.534 paginaweergaves) en
125 actuele content artikelen (15.840 paginaweergaves) gedeeld. 


Klik hier voor een overzicht van alle media. 

Volgend hoofdstuk: 01 Voorwoord Dina Boonstra